Dit is een demonstratie voor Soothsayer, het masterscriptieproject van Wessel Stoop. Het probeert te voorspellen wat je gaat typen terwijl je typt. Druk op spatie of een leesteken om de voorspelling te accepteren, en op delete of tab om de voorspelling weg te halen (dus niet de backspace-knop, dat is misschien even wennen). Je begrijpt het systeem het snelste als je langzaam begint met typen. Het doel van Soothsayer is om te laten zien dat woordvoorspelling het beste werkt als je de software 'traint' op tekst die je eerder geschreven hebt. Je kunt hieronder testen met het taalmodel van Wessel, maar je kunt ook taalmodellen voor andere personen proberen:

OF gebruik een taalmodel gebaseerd op je eigen tweets

[Meer info]

Soothsayer werkt met vier modules. Hieronder licht terwijl je typt op welke module het programma op het moment gebruikt. Met 'persoonlijk taalmodel' bedoel ik het model dat je hebt gekozen, zoals 'Verzonden emails van Wessel'.

Context-gevoelig, persoonlijk taalmodel
Context-gevoelig, algemeen taalmodel voor het Nederlands
Persoonlijk woordenboek
Algemeen woordenboek voor het Nederlands

Om dit allemaal te laten draaien is een 'supercomputer' met de naam 'Applejack' op de achtergrond heel hard aan het werk. Soothsayer kan ook op andere computers met heel veel geheugen (dus geen laptops) geinstalleerd worden. De software is [hier] te downloaden. Voor meer details over het project, zie Stoop & Van den Bosch (2014). Een introductiepresentatie kun je [hier] vinden, de gebruikte data [hier].

Je kunt gewoon beginnen met typen.|

0% van de toetsaanslagen bespaard